• Gårdsbutiken öppen tis 10-19 | tors 10-19
Frakt från 79 kr | Leverans 1-4 dagar

EM® Bokashilerbollar, renar vatten

  • 65 kr

Bokashibollar ökar vattnets självrenande förmåga och tillför en mikrobiell mångfald, minskar alger och gör att vattnet blir klarare.

I lager
Dela
Artikelnummer: ATN351
Leverantör: Agriton

Bokashibollar förbättrar kvalitén på vatten 

Behandling med lerbollar, i kombination med Microferm, ökar vattnets självrenande förmåga och tillför en förbättrad mikrobiell mångfald, minskar alger och gör att vattnet blir klarare samt främjar växters och fiskars vitalitet och hälsa. 

Lerbollarna används för att förbättra vattenkvalitén och miljön på  botten av dammar, floder, sjöar och hav. Överallt där det finns  koncentrerade avlagringar av slam (ruttet organiskt material) och gifter. Microferm förbättrar vattenkvalitén genom att öka mikrolivet och näringen i vattnet på ett naturligt sätt. Microferm bidrar till att  neutralisera effekten av kemikalier som tex ammoniak och nitrater och  ger en förbättrad mikrobiell balans. 

Fördelar

  • Minskar slam och bryter ned kemikalier och gifter i vatten (dammar, sjöar, floder och hav).
  • Ökar och förbättrar den mikrobiella mångfalden.
  • Hjälper till att återställa ekosystemet genom att återföra vattenlevande växtliv och organismer.

Hur fungerar det?
De effektiva mikroorganismerna läcker långsamt ut ur lerbollen på botten där mjölksyrebakterierna fermenterar och bryter ner dött organiskt material och rester av organiska bekämpningsmedel. Jästsvamparna stimulerar tillväxten av mikrober och fotosyntesbakterierna motverkar övergödning och hjälper till att syresätta vattnet. Genom att syresätta och sanera bottnar med naturliga metoder kan vi åter vitalisera ekosystemen och rena våra vattendrag.

Dosering

  • Använd 1 Bokashiboll per kvadratmeter botten när utetemperaturen är över 6C.
  • Använd en till två gånger per säsong.
  • För optimalt resultat kombinera Bokashibollar med Microferm. Använd 1 liter Microferm per år och per 10 m3 vatten.
  • Om du har fisk i vattnet är det rekommenderat att dela upp denna dosering i två omgångar med ett intervall om två veckor.

Vad består lerbollarna av?

Bokashibollar är gjorda av torkad lera (Edasil Lermineral) som, tillsammans med Microferm (EM) och Bokashiströ, knådas till en smet. Av smeten rullas lerbollar som läggs på långsam torkning. Under torkningstiden koloniseras bollarna av mikroorganismer och svampar viket gör dem vita och hårda.